مشاوره و همکاری در پايانامه ها و طرح هاي مطالعاتي و اجرايي بخش کشاورزی، منابع طبیعي، محیط زیست و GIS
چکیده مقاله
نوشته شده توسط مهدی مردیان در ساعت 19:34

ارزیابی کیفی آب با استفاده از روش­های گرافیکی و شاخص­های خوردگی

در سرشاخه­های اصلی سـد کمـال­صـالح

زهرا طالبی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

پست الكترونيكي:  z.talebi@hotmail.com

رضا عظیمی، کارشناس ارشد زمین­شناسی- آب­شناسی، شرکت سهامی آب منطقه­ای مرکزی

مهدی مردیان، دانش­آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چكيده

هدف از این مطالعه ارزیابی کیفی منابع آب در حوضه آبریز سد کمال­صالح می­باشد. برای انجام تحقیق ابتدا پارامترهای کیفی آب از 7 ایستگاه پایش به صورت ماهانه در 12 دوره از سرشاخه­های اصلی منتهی به دریاچه سد جمع­آوری شد. سپس با استفاده از روش­های گرافیکی از قبیل نمودارهای پایپر، شولر، ویلکاکس و همچنین شاخص­های خوردگی لانژلیه و رایزنر مقادیر کمی پارامترها بصورت میانگین فصلی مورد آنالیز و ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج بر اساس نمودار پایپر، کیفیت آب کلیه ایستگاه­ها در محدوده تیپ بی­کربناته کلسیک قرار می­گیرد که مقدار منیزیم نیز در آنها قابل­توجه است و نشان­دهنده آب­های با کیفیت مناسب در ابتدای تکامل هیدروشیمیایی است. بر اساس نتایج حاصل از دیاگرام شولر، کیفیت آب حوضه از نظر شرب در حد مطلوب است و سختی کل نمونه­های آب در محدوده قابل­قبول قرار دارد. ارزیابی کیفیت آب برای مصارف کشاورزی با استفاده از نمودار ویلکاکس نیز نشان داد که کلیه نمونه­ها در محدوده C2 – S1 واقع می­شوند که بیانگر طبقه­بندی در گروه خوب است. همچنین ارزیابی کیفیت براساس شاخص­های رایزنر و لانژلیه نشان­دهنده ماهیت خورنده منابع آب در این حوضه آبریز است. با توجه به اینکه افت سفره­های زیرزمینی و غلظت بالای نیترات گریبانگیر منابع آبی دشت اراک است و هدف اصلی از احداث سد کمال­صالح نیز تأمین آب شرب شهر اراک می­باشد، لذا این منبع آبی از لحاظ کمیت و کیفیت می­تواند به نحو مطلوبی مشکل آب شرب را در منطقه هدف کاهش دهد.

كليد واژه‌ها: کیفیت شیمیایی آب، روش­های گرافیکی، شاخص­های خوردگی، سد کمال­صالح

تاریخ و مکان برگزاری همایش: ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰- چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهرانعاشقانه قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید